Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergFörädlingen

- 100%  förnybar energiBiogas bildas genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.
Biogas består av metan (40 - 80 %), CH4, en kolatom och fyra väteatomer, koldioxid, små mängder vatten och andra föreningar.

Kol

Kolatomer ingår i alla organiska ämnen i naturen och omsätts i samband med livsprocesserna, såväl i växter som i djur.


Koldioxid

Koldioxiden i luften tas i anspråk vid landväxternasfotosyntes.
Vid fotosyntesen omvandlar växter ljusenergi till kemiskt bunden energi när de använder energin i solljus för att bilda kolhydrater av koldioxid och vatten. Som restprodukt bildas syrgas. Kolhydraterna använder växten som byggstenar.

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Vatten

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.