Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergVad är biogas?

- 100%  förnybar energiBiogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.

Vad är biogas? Klimatsmart energi från Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på naturgasnätet renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.

De råvaror som används vid biogasproduktion är olika typer av organiskt material som är sammansatta av fett protein, kolhydrater, fiber, spårämnen m.m.


läs mer >>

Biogas bildas genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.


läs mer >>

Förnybar energi är energi som utvinns ur naturliga kretslopp som ytterst drivs av solljuset och dess värme. Vi brukar tala om sol-, vind-, vatten- och biokraft som förnybara energislag.


läs mer >>