Mobil 1

Styrelsen

Lars Paulson, Långås
Ordförande, Styrelseledamot

Örjan Svensson, Långås
Styrelseledamot

Christina Bengtsson, Båstad
Styrelseledamot

Jan Åke Jacobson, Vessigebro
Styrelseledamot

Henrik Andersson, Holm
Styrelseledamot

Joakim Lormén, Långås
Styrelseledamot

Jan Ove Bengtsson, Falkenberg
Revisor

Ingvar Bartholdsson, Grimeton
Adjungerad styrelsen

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas