Mobil 1

Styrelsen

Lars Paulson, Långås
Ordförande, Styrelseledamot
lars.paulson237@gmail.com

Örjan Svensson, Långås
Styrelseledamot
karret@hallandsmail.se

Håkan Persson, Falkenberg
Styrelseledamot
hellarp117@gmail.com

Ulrika Persson, Falkenberg
Styrelseledamot
ulrika.persson@vessigebiogas.se

Martin Haraldsson, Falkenberg
Styrelseledamot
egaredskog@gmail.com

Joakim Lormén, Långås
Styrelseledamot
j_lormen@hotmail.com

Jan Ove Bengtsson, Falkenberg
Revisor
jan-ove.bengtsson@lr-revision.se

Johan Risholm, Falkenberg
Styrelsesuppleant
johan.risholm@gmail.com

Henrik Andersson, Holm
Projektledare, adjungerad styrelsen
henrik.andersson@vessigebiogas.se

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas