Mobil 1

Styrelsen

Lars Paulson, Långås
Ordförande, Styrelseledamot

Örjan Svensson, Långås
Styrelseledamot

Håkan Persson, Falkenberg
Styrelseledamot

Ulrika Persson, Falkenberg
Styrelseledamot

Martin Haraldsson, Falkenberg
Styrelseledamot

Joakim Lormén, Långås
Styrelseledamot

Jan Ove Bengtsson, Falkenberg
Revisor

Johan Risholm, Falkenberg
Styrelsesuppleant

Henrik Andersson, Holm
Projektledare, Adjungerad styrelsen

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas