Mobil 1

På grund av brister i EU-kommissionen handläggningen har EU-domstolen punkterat beslutet att låta Sverige skattebefria bland annat biogas som används till fordonsbränse. Läs mer här.
Detta schabbel leder till att biogasens bidrag till den eftersträvade energomställningen allvarligt försvåras.
Vårt pris vid egen mack blir därmed 23,00 + 4,70 = 27,70 kr/kg
Regeringen har kontaktat EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas. Pressmeddelande från Finansdepartementet här.

Läs hela inlägget »

Kolla länken för att se ett exempel hur lantbruket kan producera el och värme till egen verksamhet samt sälja överskott av el och biogas via el och gasnät.

Läs hela inlägget »

Vår verksamhet uppmärksammades i den allmänpolitiska debatten 19 oktober 2022
i ämnet: Klimat, miljö och energipolitik.

Spola fram en 1 tim 16 min i länken nedan och lyssna på Christofer Bergenblock (C) eller klicka direkt på honom i anförandelistan. Klicka gärna också på Anders Ådahl (C) som har en bakgrund från Charlmers och mycket kunnig i energifrågan.
Allmänpolitisk debatt

Läs hela inlägget »

Tack Länsförsäkringar till niomineringen till årets hållbarhetsföretag.

Läs hela inlägget »

Det börjar med kodynga – och slutar med el. Lars Paulson producerar egen en till sin gård utanför Långås. Kolla närmare här.
 

Den biogas som inte blir el uppgraderas till biobränsle, pumpas in på transmissonsledningen  och erbjuds även på en lokal mack.

Läs hela inlägget »

En viktigt och glädjande nyhet, Biogasmarknadsutredningens förslag  blir verklighet enligt beslut av Riksdagen 2021-12-15
Detta är förutsättningar som Vessige Biogas tagit hänsyn till i sina beräkningar för det pågående projektet med uppgradering!

Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statens budget för 2022. Det stöd till produktion av biogas som föreslogs i Biogasmarknadsutredningens betänkande (SOU 2019:63) omfattades av ramarna, men flyttades från utgiftsområde 21 till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som hanteras av Miljö- och jordbruksutskottet. Först idag, när riksdagen beslutat om hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde, vet vi med säkerhet att ett nytt anslag på 500 miljoner kronor avsätts för biogasstödet 2022. För 2023 respektive 2024 anges att 700 miljoner kronor anvisas till anslaget.

  • Det är oerhört glädjande att riksdagen idag har beslutat att avsätta medel för stöd till produktion av biogas. Energigas Sverige har arbetat hårt för att stödet ska bli verklighet och det är alltid roligt när ansträngningarna ger resultat. Det här stödet till produktion av biogas är ett steg i rätt riktning för att nå våra klimat- och miljömål och kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska biogasmarknaden, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Förutom stödet till produktion av biogas avsätts även medel för att under 2022 införa en konverteringspremie för att bidra till att befintlig fordonsflotta ställer om från fossil drift till biodrivmedel eller biogas, samt en ekonomisk kompensation för merkostnaden som uppstår för bilägare vid besiktning av en gasbil.
Genom dagens beslut om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 20 framgår även att medel avsätts för att införa ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom att använda s.k. omvända auktioner. Den första auktionen beräknas ske 2022, med utbetalning från 2026. Dessutom avsätts medel för Klimatklivet, Industriklivet samt för att möta den ökade efterfrågan på klimatbonusbilar.

Läs hela inlägget »

Vi finns i Lastad Långås på
WGS84 g/m/s
56°59’30.30” N 12°30’25.18’’ Ö
eller
WGS84 dec
56.991750 12.506994
Välkomna! 23 kr/kg tills vidare!

Läs hela inlägget »

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.
Läs infrastrukturdepartementets pressmeddelande här.

Läs hela inlägget »

Är du i åkeribranschen eller har du någon annan funktion som transportköpare eller beslutsfattare kring bränslen? Ta chansen att få veta mer om biogas och biogasfordon! Kolla inbjudan nedan!

Läs hela inlägget »

Passa på att se och provköra pröva en biogastraktor! 
Under torsdagen 14 oktober kl 8-17 vid Vessiges verksamhetsområde, Lastad 134. På bilden tankas den aktuella traktorn, en NewHolland på vår egen gasmack! Joakim Lormén  och Lars Paulson är i närområdet.
 Välkomna!

Projektstatus
Gällande projektet som helhet, så håller vi på med s k samordnad provning. Det innebär att vi samkör och testar anläggningens olika delar. Förbehandlingen av rågas, kompressorer, uppgraderingen, förbränning av restgasen, gasmacken samt fyllningen av gasflak.
De allra närmsta dagarna kommer dessutom den första inmatningen på stamledningen att ske!  

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas