Mobil 1

Betalpelaren är lagad. Välkommen att tanka!

Bästa biogaskunder!
Tyvärr har vi åter drabbats av fel i vår betalpelare och det går inte att tanka på macken.
Vi återkommer så snart felet är avhjälpt.

Läs hela inlägget »

Lars prisas för sitt arbete för miljön på sin gård, Kvarngården Hässlås Långås, där ha sedan 2012 producerar el med biogas som utvinns från kogödsel. Den biogas som inte blir el köper Vessige Biogas och uppgraderar till fordonsbränsle som säljs i vår mack och till st1 via transmissionledningen för gas.
 Det är fantastiskt att få stå här och att allt arbete jag gör uppmärksammas. Mina drivkrafter är framförallt livsmedelsförsörjning, energiproduktion och att vi ska ta tillvara de resurser vi har i landet. Det ger ringar på vattnet att visa att det går. Då vågar också andra försöka, säger Lars i en intervju med Hallandsposten.

Läs hela inlägget »

Läs om ett synnerligen gott exempel på cirkulär energi här

Läs hela inlägget »

Med pengar från klimatklivet har stora belopp satsats i ny eneriteknik, pengar som nu riskerar bli till ingen nytta på grund av schabbel i Bryssel. Det är av synnerligen vikt att teori och praktik synkroniseras.

Biogasbranschens arbete för förnyad skattebefrielse för biogas
 Vessige Biogas har  tillsammans med 80 andra företag och kommuner undertecknat denna inlaga till till regeringen om förnyad skattebefrielse för biogas.  
Tajmingen är bra eftersom riksdagens skatteutskott ska diskutera skattefrågan med berörd statssekreterare idag 9 maj. Engagerade riksdagspolitiker har redan tackat för inlagan som blir en viktig signal från företagen inför den diskussionen.
 
Ni kan också hålla utkik på Energigas Sveriges webbplats där det kommer att publiceras nyheter när det hänt något i frågan. Till exempel kan ni där läsa om nyheten att Skatteverket avvaktar med beslut om återkrav för skattebefrielse bakåt i tiden. Detta i avvaktan väntan på EU-kommissionens beslut gällande den svenska regeringens önskemål om att den ska att göra en formell granskning av ärendet. 

Läs hela inlägget »

På grund av brister i EU-kommissionen handläggningen har EU-domstolen punkterat beslutet att låta Sverige skattebefria bland annat biogas som används till fordonsbränse. Läs mer här.
Detta schabbel leder till att biogasens bidrag till den eftersträvade energomställningen allvarligt försvåras.
Vårt pris vid egen mack blir därmed 23,00 + 4,70 = 27,70 kr/kg
Regeringen har kontaktat EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas. Pressmeddelande från Finansdepartementet här.

Läs hela inlägget »

Kolla länken för att se ett exempel hur lantbruket kan producera el och värme till egen verksamhet samt sälja överskott av el och biogas via el och gasnät.

Läs hela inlägget »

Vår verksamhet uppmärksammades i den allmänpolitiska debatten 19 oktober 2022
i ämnet: Klimat, miljö och energipolitik.

Spola fram en 1 tim 16 min i länken nedan och lyssna på Christofer Bergenblock (C) eller klicka direkt på honom i anförandelistan. Klicka gärna också på Anders Ådahl (C) som har en bakgrund från Charlmers och mycket kunnig i energifrågan.
Allmänpolitisk debatt

Läs hela inlägget »

Tack Länsförsäkringar till niomineringen till årets hållbarhetsföretag.

Läs hela inlägget »

Det börjar med kodynga – och slutar med el. Lars Paulson producerar egen en till sin gård utanför Långås. Kolla närmare här.
 

Den biogas som inte blir el uppgraderas till biobränsle, pumpas in på transmissonsledningen  och erbjuds även på en lokal mack.

Läs hela inlägget »

En viktigt och glädjande nyhet, Biogasmarknadsutredningens förslag  blir verklighet enligt beslut av Riksdagen 2021-12-15
Detta är förutsättningar som Vessige Biogas tagit hänsyn till i sina beräkningar för det pågående projektet med uppgradering!

Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statens budget för 2022. Det stöd till produktion av biogas som föreslogs i Biogasmarknadsutredningens betänkande (SOU 2019:63) omfattades av ramarna, men flyttades från utgiftsområde 21 till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som hanteras av Miljö- och jordbruksutskottet. Först idag, när riksdagen beslutat om hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde, vet vi med säkerhet att ett nytt anslag på 500 miljoner kronor avsätts för biogasstödet 2022. För 2023 respektive 2024 anges att 700 miljoner kronor anvisas till anslaget.

  • Det är oerhört glädjande att riksdagen idag har beslutat att avsätta medel för stöd till produktion av biogas. Energigas Sverige har arbetat hårt för att stödet ska bli verklighet och det är alltid roligt när ansträngningarna ger resultat. Det här stödet till produktion av biogas är ett steg i rätt riktning för att nå våra klimat- och miljömål och kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska biogasmarknaden, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Förutom stödet till produktion av biogas avsätts även medel för att under 2022 införa en konverteringspremie för att bidra till att befintlig fordonsflotta ställer om från fossil drift till biodrivmedel eller biogas, samt en ekonomisk kompensation för merkostnaden som uppstår för bilägare vid besiktning av en gasbil.
Genom dagens beslut om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 20 framgår även att medel avsätts för att införa ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom att använda s.k. omvända auktioner. Den första auktionen beräknas ske 2022, med utbetalning från 2026. Dessutom avsätts medel för Klimatklivet, Industriklivet samt för att möta den ökade efterfrågan på klimatbonusbilar.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas