Mobil 1

2023 > 10

Betalpelaren är lagad. Välkommen att tanka!

Bästa biogaskunder!
Tyvärr har vi åter drabbats av fel i vår betalpelare och det går inte att tanka på macken.
Vi återkommer så snart felet är avhjälpt.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas