Mobil 1

2023 > 08

Lars prisas för sitt arbete för miljön på sin gård, Kvarngården Hässlås Långås, där ha sedan 2012 producerar el med biogas som utvinns från kogödsel. Den biogas som inte blir el köper Vessige Biogas och uppgraderar till fordonsbränsle som säljs i vår mack och till st1 via transmissionledningen för gas.
 Det är fantastiskt att få stå här och att allt arbete jag gör uppmärksammas. Mina drivkrafter är framförallt livsmedelsförsörjning, energiproduktion och att vi ska ta tillvara de resurser vi har i landet. Det ger ringar på vattnet att visa att det går. Då vågar också andra försöka, säger Lars i en intervju med Hallandsposten.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas