Mobil 1

2022 > 11

Kolla länken för att se ett exempel hur lantbruket kan producera el och värme till egen verksamhet samt sälja överskott av el och biogas via el och gasnät.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 0706 40 57 59
E-post: info@vessigebiogas.se

www.facebook.com/vessigebiogas