Mobil 1

2021 > 10

Är du i åkeribranschen eller har du någon annan funktion som transportköpare eller beslutsfattare kring bränslen? Ta chansen att få veta mer om biogas och biogasfordon! Kolla inbjudan nedan!

Läs hela inlägget »

Passa på att se och provköra pröva en biogastraktor! 
Under torsdagen 14 oktober kl 8-17 vid Vessiges verksamhetsområde, Lastad 134. På bilden tankas den aktuella traktorn, en NewHolland på vår egen gasmack! Joakim Lormén  och Lars Paulson är i närområdet.
 Välkomna!

Projektstatus
Gällande projektet som helhet, så håller vi på med s k samordnad provning. Det innebär att vi samkör och testar anläggningens olika delar. Förbehandlingen av rågas, kompressorer, uppgraderingen, förbränning av restgasen, gasmacken samt fyllningen av gasflak.
De allra närmsta dagarna kommer dessutom den första inmatningen på stamledningen att ske!  

Läs hela inlägget »

Anslutning till transmissionsledningen för gas genom Halland gjordes i veckan. Den mesta volymen av fordonsgas - uppgraderad biogas - kommer att säljas via den anslutningen till St1.
Precisionsarbetet med att svetsa på anslutningen är gjord av Nordion med gas under drifttryck i transmissionsledningen.

Nordrion beskriver projektet på linkedin:

Det händer mycket i halländska Långås!
På Nordion Energi vill vi att fler ska ha tillgång till biogas. Ett sätt för oss är att hjälpa biogasproducenter att nå en större marknad genom att ansluta sig till våra gasnät. Utanför Falkenberg ska Vessige Biogas anläggning ska kopplas samman med vårt gasnät.
En av de mer frekventa besökarna på arbetsplatsen heter Lars Paulson, vars gård Kvarngården utgör en central del i projektet. På Kvarngården sker rågasproduktionen som till stor del kommer från kornas gödsel. Stoltheten över att projektet nu är i slutfasen går inte att ta miste på:
”Ibland måste man våga satsa. Sen vill man ju också göra skillnad medan man har tid och ork” säger Lars Paulson på frågan om vad som driver honom personligen.
Nordion Energi är genom sitt dotterbolag Swedegas glada över att vara en del av denna resa och ser fram emot att publicera en längre artikel om Vessige Biogas inom kort! 

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas