Mobil 1

2021 > 03

Vi har nu underlag för att göra ritningar för ansökan om bygglov. Denna ansökan gäller uppgraderingsanläggning, kompressorstation, gasmack och plats för att fylla gasflak. 
 
Vi kommer även att ansöka om tillstånd för gasverksamhet enligt lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor. Rädningstjänsten ska informeras om vilka mängder av gas vi kommer att lagra och vilka tryck vi kommer att arbeta med. Därefter blir det eventuellt samråd på plats för att diskutera branddammar etc.  

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas