Mobil 1

2020 > 01

Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel. Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk
Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel. Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk

Den ekonomiska föreningen Vessige biogas knappt 25 miljoner kronor till en ny biogasanläggning. Tanken är att ta vara på gödsel från lantbruket.
I ett nytt projekt ska Vessige Biogas rena gödsel från lantbruket för att göra biobränsle, samtidigt så kommer det renade gödslet även bli effektivare som gödsel.
– Vi använder gödsel och lite industriavfall och så gör vi rå biogas som vi sedan renar till fordonsgas, sedan blir restprodukten mer effektiv som gödsel, säger Henrik Andersson från Vessige biogas.
Nu har man beviljats 24,7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Pengar som kommer användas till att bygga en ny anläggning. 
–  Det är en rejäl satsning som vi ska göra, det känns jättebra, säger Henrik Andersson.

Nils Lolk
nils.lolk@sverigesradio.se
Oskar Elfving Söderström
oskar.soderstrom@sverigesradio.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: sverigesradio

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg bildade 2009 Vessige Biogas ek. för. med målet att skapa ett biogasnätverk med gårdsbaserade anläggningar.
Det har resulterat i två gårdsanläggningar som producerar biogas och nu är nästa steg att få tillstånd för en uppgraderingsanläggning och att kunna distribuera biogas i den högtrycks stamledning som sträcker sig genom Halland.
Anläggningen förslås bli etablerad i direkt anslutning till stamledningen där den korsar vägen Lastad - Långås. 
Tillståndshandlingarna behandlas nu hos länsstyrelsen samtidigt som vi söker koncession från Energimarknadsinspektionen för att få ansluta anläggningen till stamledningen.
För att förverkliga anläggningen har vi beviljats ett generöst stöd från Klimatklivet och med hjälp från Lokal Ledd Utveckling Halland.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas