Mobil 1

Bygglov beviljat

Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun har beviljat bygglov till föreningens planerade anläggning som ska förädla biogas till fordonsgas. E.ON Bifor Sverige AB kommer att köpa huvuddlen av gasen via transmissionsledningen som tangerar anläggningen men förädlad biogas kommer också att erbjudas medlemmar och den lokala marknaden vid en tankstation intill anläggningen.