Mobil 1

Biogas i tanken!

Det är dags att tänka biogas som har sitt ursprung i föreningens verksamhetsområde, när du planerar att byta fordon.
Det projekt vi jobbar med kan med nuvarande tidplan erbjuda biogas som fordonsbränse 2022. Kolla denna länk hur du kan förbereda dig.