Mobil 1

Råvaran

De råvaror som används vid biogasproduktion är olika typer av organiskt material som är sammansatta av fett protein, kolhydrater, fiber, spårämnen m.m. 

Innan råvarorna blir till substrat i biogasproduktionen behöver de ofta förbehandlas, exempelvis sönderdelas, spädas och ibland hygieniseras, upphettas, beroende på vilken råvara det rör sig om.

För att de metanbildande mikroorganismerna kontinuerligt ska producera mycket biogas behövs substrat som kompletterar varandra och ge en "samrötningseffekt".

Råvaror vid biogasproduktion - Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

Gödsel

Exempelvis gödsel från nötkreatur, grisar och fjäderfä finns att använda från närområdet. Det vi kommer att använda inledningsvis som råvara är gödsel från medlemmars lantbruk. 

Skörderester

Det kan vara rester av spannmål och annat som inte klarar kvalitetskrav.

Rester från livsmedelsindustri

Det kan vara avfall från mejerier, slakterier, bryggerier etc. restprodukter som blir råvara för att utvinnas till biogas.

Matavfall

All mat äts inte upp.
Det kan också handla om frityroljor och liknande.
Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka.

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas