Mobil 1

Förnybar energi

Förnybar energi är energi som utvinns ur naturliga kretslopp som ytterst drivs av solljuset och dess värme. Vi brukar tala om sol-, vind-, vatten- och biokraft som förnybara energislag.

Förnybar energi - Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

Biokraft - biogas

Biogas kan vara bränsle till driva motorn i en bil, traktor eller lastbil men också vara bränsle till ett värmekraftverk där en motor ger både energi till en generator för elkraft och energi i form av varmt vatten till att värma lokaler. 

Biogödning

Det som blir över efter att biogas har utvunnits är en rest som kallas biogödning. Den har ett högre gödselvärde än oförädlad gödsel och är positiv för mikroliv och jordens bördighet.

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas