Mobil 1

Förädlingen

Biogas bildas genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.
Biogas består av metan (40 - 80 %), CH4, en kolatom och fyra väteatomer, koldioxid och små mängder vatten samt andra föreningar.

Så bildas biogas - Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

Kol

Kolatomer ingår i alla organiska ämnen i naturen och omsätts i samband med livsprocesserna, såväl i växter som i djur.

Koldioxid

Koldioxiden i luften tas i anspråk vid landväxternas fotosyntes.
Vid fotosyntesen omvandlar växter ljusenergi till kemiskt bunden energi när de använder energin i solljus för att bilda kolhydrater av koldioxid och vatten. Som restprodukt bildas syrgas. Kolhydraterna använder växten som byggstenar.

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Vatten

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. 

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas