Mobil 1

Vad är biogas?

Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.

Vad är biogas? Klimatsmart energi från Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på naturgasnätet renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen, är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas