Mobil 1

2023

Betalpelaren är lagad. Välkommen att tanka!

Bästa biogaskunder!
Tyvärr har vi åter drabbats av fel i vår betalpelare och det går inte att tanka på macken.
Vi återkommer så snart felet är avhjälpt.

Läs hela inlägget »

Lars prisas för sitt arbete för miljön på sin gård, Kvarngården Hässlås Långås, där ha sedan 2012 producerar el med biogas som utvinns från kogödsel. Den biogas som inte blir el köper Vessige Biogas och uppgraderar till fordonsbränsle som säljs i vår mack och till st1 via transmissionledningen för gas.
 Det är fantastiskt att få stå här och att allt arbete jag gör uppmärksammas. Mina drivkrafter är framförallt livsmedelsförsörjning, energiproduktion och att vi ska ta tillvara de resurser vi har i landet. Det ger ringar på vattnet att visa att det går. Då vågar också andra försöka, säger Lars i en intervju med Hallandsposten.

Läs hela inlägget »

Läs om ett synnerligen gott exempel på cirkulär energi här

Läs hela inlägget »

Med pengar från klimatklivet har stora belopp satsats i ny eneriteknik, pengar som nu riskerar bli till ingen nytta på grund av schabbel i Bryssel. Det är av synnerligen vikt att teori och praktik synkroniseras.

Biogasbranschens arbete för förnyad skattebefrielse för biogas
 Vessige Biogas har  tillsammans med 80 andra företag och kommuner undertecknat denna inlaga till till regeringen om förnyad skattebefrielse för biogas.  
Tajmingen är bra eftersom riksdagens skatteutskott ska diskutera skattefrågan med berörd statssekreterare idag 9 maj. Engagerade riksdagspolitiker har redan tackat för inlagan som blir en viktig signal från företagen inför den diskussionen.
 
Ni kan också hålla utkik på Energigas Sveriges webbplats där det kommer att publiceras nyheter när det hänt något i frågan. Till exempel kan ni där läsa om nyheten att Skatteverket avvaktar med beslut om återkrav för skattebefrielse bakåt i tiden. Detta i avvaktan väntan på EU-kommissionens beslut gällande den svenska regeringens önskemål om att den ska att göra en formell granskning av ärendet. 

Läs hela inlägget »

På grund av brister i EU-kommissionen handläggningen har EU-domstolen punkterat beslutet att låta Sverige skattebefria bland annat biogas som används till fordonsbränse. Läs mer här.
Detta schabbel leder till att biogasens bidrag till den eftersträvade energomställningen allvarligt försvåras.
Vårt pris vid egen mack blir därmed 23,00 + 4,70 = 27,70 kr/kg
Regeringen har kontaktat EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas. Pressmeddelande från Finansdepartementet här.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas