Mobil 1

2021 > 09

I fredags meddelade regeringen att den avsätter medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktion! Regeringens avsikt är att stödet ska pågå under perioden 2022-2040. (Länk till digital pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi)
 
Förra sommaren kom det glädjande beskedet att EU-kommissionen godkände biogasens skattebefrielse för tioårsperioden 2021-2030. Nu kom också besked om produktionsstödet som Biogasmarknadsutredningen föreslog redan 2019 – och som vi alla har kämpat så hårt för! (Länk till Energigas Sveriges pressmeddelande)
 
Nu får vi bevaka utformningen av stödpaketet och hålla tummarna för att regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen, så att stödpaketet kan införas 2022 så som regeringen har tänkt.
 
Om det blir grönt ljus i riksdagen börjar pusselbitarna falla på plats för en ökad biogasproduktion i Sverige. Det finns fortfarande delar som saknas och behöver finslipas, för att den stora biogaspotentialen ska realiseras i sin helhet. De bitarna jobbar vi såklart vidare med.

Läs hela inlägget »

Projektet fortskrider enligt plan men med ca en månads fördröjning gällande provstart orsakat av försenad leverans av ventiler som berör anslutningen till transmissionsledningen. I övrigt har vi varit förskonade från förseningar beroende på tillverkningsstopp i fabriker orsakade av Coronapandemin. På byggplatsen förekommer nu stort arbete med svetsning av rör vilket tar en rundlig tid.

Status

Fackla och förbehandlingsenheten är på plats vid  Kvarngården. Facklan kommer att användas enbart vid nödfall, exempelvis om uppgraderingsanläggningen av någon anledning tillfälligt är ur funktion. Förbehandlingsenhetens uppgift är att torka och rena rågasen med hjälp av bland annat salttork och kolfilter, så att rågasen är transporterbar i den 1,7 km långa rågasledningen till uppgraderingsanläggningen. Rågasledningen är trycktestad och har fått skarvarna godkända samt är för tillfället fylld med inert kvävgas och färdig för användning.
Samtliga containrar är på plats utom nätcontainern, innehållande mät- och analysutrustning för den uppgraderade biogasen som ska tryckas in i transmissionsledningen.
Uppgraderingsanläggningen bestående av en container med membranen för uppgraderingen (reningen) av rågasen, en container med kompressorer för membranen med separat kylutrustning.
Containern med den s k Vocsidizern, för förbränning av den lilla mängd metan som finns kvar i den avskilda koldioxiden, är också på plats. Vocsidizern har en hög skorsten, så det går lätt att urskilja den enheten.
Slutligen är containern med den stora kompressorn också på plats på sin betongplattform. Den kommer att fördela den uppgraderade biogasen i följande prioriteringsordning:

  • i första hand till gasmacken,
  • i andra hand till fyllnadsplatserna för gasflak och
  • i tredje hand för inmatning till transmissionsledningen.

Gasmackens dispensern är på plats, dock ej inkopplad. Betalpelare, för kortbetalning och skyddskur kommer att levereras inom kort.   
Flakfyllningsplatsen, med skyddsväggar, en bufferttank på 6 m3 och tre fyllnadsplatser är i princip klar.
Transformatorn (10/0,4 kV) för elförsörjning av anläggningen är på plats och en stor del av dragningen av elkablar är klar.
Framöver kommer det att sättas upp staket och grindar kring anläggningsområdet.
 

Dokumentation och rapportering
Vi arbetar också mycket med dokumentation av olika slag. Exempelvis framdrift av byggnationen, riskanalyser och ansökan om verksamhetstillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor (LBE).
Det är också dags för delrapport tre till vår huvudfinansiär, Klimatklivet, om hur projekten växer fram och hur vi använder beviljade ekonomiska medel i kombination med vårt eget kapital.  

loading...
Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas