Mobil 1

2021 > 05

Nu byggs maskindelarna till uppgraderingsanläggningen hos DMT Environmental Technology B.V. i Holland. Några bilder från tillverkningen.

Läs hela inlägget »

Sedan en tid pågår markarbeten för etablering av uppgraderingsanläggningen som ska förädla biogas från LOGP AB till fordonsgas som till största del kommer att pumpas in i trasmissionsledningen och säljas till E.ON Bifor AB. En mindre del kommer att säljas åter som fordonsgas till LOGP AB. Vi kommer även att sälja fordonsgas via en publik mack vid anläggningen. 
Bild från nedläggninga av gasrör från och till LOGP AB

Vägbygge in till anläggningen
Vägbygge in till anläggningen
Läs hela inlägget »

Regeringen har beviljat oss tillstånd att bygga och använda en kompressorstation för att leverera fordonsgas, förädlad biogas, till transmissionsnätet för gas. Syftet är att öka andelen biogas i transmissionsnätet vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Svergie.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas