Mobil 1

2020 > 09

Det är dags att tänka biogas som har sitt ursprung i föreningens verksamhetsområde, när du planerar att byta fordon.
Det projekt vi jobbar med kan med nuvarande tidplan erbjuda biogas som fordonsbränse 2022. Kolla denna länk hur du kan förbereda dig.

 

Läs hela inlägget »
Klicka i bilden för mer info Klicka i bilden för mer info

Stödet beviljades 2019-12-03, en slutrapport är skriven och kommer att publiceras efter bedömning av Jordbruksverket och Lokalt Ledd Utveckling Halland.
Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 och omfattar tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland, totalt 200.000 kr. Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 
Syftet med projektet har varit undersöka förutsättningarna för lantbruksföretagen i Vessige Biogas ek för att kunna bidra till att producera biogas. Det konkreta huvudmålet med projektet har varit att ta fram underlag till ansökan om miljötillstånd. Förutom att ta fram underlag till ansökan om miljötillstånd har projektaktiviteterna även bestått av projektkoordinering och marknadsanalys för biogasanläggningens produkter.
 
Målen med projektet har uppfyllts, en ansökan om miljötillstånd lämnades in till länsstyrelsen i början av juli och det har genomförts marknadsanalyser.
 
Se även länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling >

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas