Mobil 1

2020

Det är dags att tänka biogas som har sitt ursprung i föreningens verksamhetsområde, när du planerar att byta fordon.
Det projekt vi jobbar med kan med nuvarande tidplan erbjuda biogas som fordonsbränse 2022. Kolla denna länk hur du kan förbereda dig.

 

Läs hela inlägget »
Klicka i bilden för mer info Klicka i bilden för mer info

Stödet beviljades 2019-12-03, en slutrapport är skriven och kommer att publiceras efter bedömning av Jordbruksverket och Lokalt Ledd Utveckling Halland.
Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020 och omfattar tillsammans med medel från Lokalt ledd utveckling Halland, totalt 200.000 kr. Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 
Syftet med projektet har varit undersöka förutsättningarna för lantbruksföretagen i Vessige Biogas ek för att kunna bidra till att producera biogas. Det konkreta huvudmålet med projektet har varit att ta fram underlag till ansökan om miljötillstånd. Förutom att ta fram underlag till ansökan om miljötillstånd har projektaktiviteterna även bestått av projektkoordinering och marknadsanalys för biogasanläggningens produkter.
 
Målen med projektet har uppfyllts, en ansökan om miljötillstånd lämnades in till länsstyrelsen i början av juli och det har genomförts marknadsanalyser.
 
Se även länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling >

Läs hela inlägget »
Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel. Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk
Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel. Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk

Den ekonomiska föreningen Vessige biogas knappt 25 miljoner kronor till en ny biogasanläggning. Tanken är att ta vara på gödsel från lantbruket.
I ett nytt projekt ska Vessige Biogas rena gödsel från lantbruket för att göra biobränsle, samtidigt så kommer det renade gödslet även bli effektivare som gödsel.
– Vi använder gödsel och lite industriavfall och så gör vi rå biogas som vi sedan renar till fordonsgas, sedan blir restprodukten mer effektiv som gödsel, säger Henrik Andersson från Vessige biogas.
Nu har man beviljats 24,7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Pengar som kommer användas till att bygga en ny anläggning. 
–  Det är en rejäl satsning som vi ska göra, det känns jättebra, säger Henrik Andersson.

Nils Lolk
nils.lolk@sverigesradio.se
Oskar Elfving Söderström
oskar.soderstrom@sverigesradio.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: sverigesradio

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg bildade 2009 Vessige Biogas ek. för. med målet att skapa ett biogasnätverk med gårdsbaserade anläggningar.
Det har resulterat i två gårdsanläggningar som producerar biogas och nu är nästa steg att få tillstånd för en uppgraderingsanläggning och att kunna distribuera biogas i den högtrycks stamledning som sträcker sig genom Halland.
Anläggningen förslås bli etablerad i direkt anslutning till stamledningen där den korsar vägen Lastad - Långås. 
Tillståndshandlingarna behandlas nu hos länsstyrelsen samtidigt som vi söker koncession från Energimarknadsinspektionen för att få ansluta anläggningen till stamledningen.
För att förverkliga anläggningen har vi beviljats ett generöst stöd från Klimatklivet och med hjälp från Lokal Ledd Utveckling Halland.

Läs hela inlägget »

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas