Mobil 1

Energimål

För att nå 100 % förnybar energianvändning krävs samverkan. Biogas en viktig aktör tillsammans med sol-, vind-, vattenkraft och andra biobränslen.

Energimål Vessige Biogas i Falkenberg, Halland

Naturliga kretslopp ...

... täcker energibehovet

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas