Mobil 1

Hållbar energi

Hållbar verksamhet innebär hållbar ekonomi, hållbar miljö och hållbart socialt sammanhang.

Hållbar Energi - Vessige Biogas  i Falkenberg, Halland

Med planerad verksamhet kommer lantbrukare i närområdet kunna driva sina maskiner med energi utvunnen av rester och spill från gården. Förädlingen ger biogödsel som blir växtnäring och hållbart kretslopp sluts.

Biogas bidrar positivt till samtliga av FN:s 17 mål för hållbar utveckling direkt eller indirekt.

Sveriges klimatmål slår fast att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatmålen har en rad etappmål. Bland annat ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010.
Biogasdrivna fordon är en del av lösningen.

ENERGIMÅL

För att nå 100 % förnybar energianvändning krävs samverkan.
Biogas en viktig aktör tillsammans med sol-, vind-, vattenkraft och andra biobränslen.

Vill du på något sätt aktivt bidra till den nödvändiga energiomställningen,
är du varmt välkommen i gemenskapen!

Klimatsmart biogas

 - direkt från lantbrukare i Falkenberg. 

Tel: 070 839 31 50
E-post: info@vessigebiogas.se
www.facebook.com/vessigebiogas