Mobil 1

Klimatklivsinvesteringar kan förloras

Med pengar från klimatklivet har stora belopp satsats i ny eneriteknik, pengar som nu riskerar bli till ingen nytta på grund av schabbel i Bryssel. Det är av synnerligen vikt att teori och praktik synkroniseras.

Biogasbranschens arbete för förnyad skattebefrielse för biogas
 Vessige Biogas har  tillsammans med 80 andra företag och kommuner undertecknat denna inlaga till till regeringen om förnyad skattebefrielse för biogas.  
Tajmingen är bra eftersom riksdagens skatteutskott ska diskutera skattefrågan med berörd statssekreterare idag 9 maj. Engagerade riksdagspolitiker har redan tackat för inlagan som blir en viktig signal från företagen inför den diskussionen.
 
Ni kan också hålla utkik på Energigas Sveriges webbplats där det kommer att publiceras nyheter när det hänt något i frågan. Till exempel kan ni där läsa om nyheten att Skatteverket avvaktar med beslut om återkrav för skattebefrielse bakåt i tiden. Detta i avvaktan väntan på EU-kommissionens beslut gällande den svenska regeringens önskemål om att den ska att göra en formell granskning av ärendet.