Mobil 1

Skatt på biogas

På grund av brister i EU-kommissionen handläggningen har EU-domstolen punkterat beslutet att låta Sverige skattebefria bland annat biogas som används till fordonsbränse. Läs mer här.
Detta schabbel leder till att biogasens bidrag till den eftersträvade energomställningen allvarligt försvåras.
Vårt pris vid egen mack blir därmed 23,00 + 4,70 = 27,70 kr/kg
Regeringen har kontaktat EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas. Pressmeddelande från Finansdepartementet här.