Mobil 1

Gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbil hos statliga myndigheter

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.
Läs infrastrukturdepartementets pressmeddelande här.