Mobil 1

Medlemmar i Vessige Biogas 

Passa på att se och provköra pröva en biogastraktor! 
Under torsdagen 14 oktober kl 8-17 vid Vessiges verksamhetsområde, Lastad 134. På bilden tankas den aktuella traktorn, en NewHolland på vår egen gasmack! Joakim Lormén  och Lars Paulson är i närområdet.
 Välkomna!

Projektstatus
Gällande projektet som helhet, så håller vi på med s k samordnad provning. Det innebär att vi samkör och testar anläggningens olika delar. Förbehandlingen av rågas, kompressorer, uppgraderingen, förbränning av restgasen, gasmacken samt fyllningen av gasflak.
De allra närmsta dagarna kommer dessutom den första inmatningen på stamledningen att ske!