Mobil 1

Gasdagarna 26 och 27 maj


Gasbranschens traditionella gasdagar genomfördes i år digitalt. Precis som vanligt var det ett antal intressanta föredrag och du kan själv se samtliga presentationer på Energigas Sveriges hemsida (www.energigas.se ). Det gick även att besöka och diskutera med ett antal utställare i olika digitala rum. Här kommer ett litet sammandrag från det jag uppfattade som särskilt intressant.
EU ska vara klimatneutralt 2050. Därför planeras det för enorma satsningar på vätgas och el. Biogas har sin givna del i satsningen på gas. Det som behövs nu är strategiska beslut gällande infrastruktur. Jag hoppas att det blir investeringar i god balans mellan gas och el.
AI (artificiell intelligens) innebär en spännande framtid med stora möjligheter. Behovet av parkeringsplatser kan exempelvis radikalt bli mindre. När din självkörande biogasdrivna bil släppt av dig, kan den själv köra och leta upp en p-plats i ett parkeringshus längre bort.
Framtiden bör innebära att energislagen gas, el och fjärrvärme närmar sig varandra. Till exempel avlastar biogas elbehovet ordentligt i Stockholm, redan idag.
Biogasbilen som miljöbil har blivit ifrågasatt under senare tid. Den svenska regeringen hänvisar i denna fråga till olika beräkningssätt gällande klimatpåverkan inom EU. Men faktum kvarstår…räknar man med den faktiska klimatnyttan så är definitivt en biogasbil, en miljöbil! På gasdagarna, var samtliga deltagare mycket frågande till regeringens agerande och det lär komma in många remissyttranden innan 28 juni. Däribland från Vessige Biogas. I Sverige består dessutom fordonsgas till mer än 95 % av biogas, i andra länder är inblandningen av fossilgas (naturgas) betydligt högre på gasmackarna. En aktuell attitydundersökning visar också att sex av tio svenskar anser att biogas och el är bra förnybara drivmedel.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kom med ett glädjande besked angående Biogasmarknadsutredningen. Han lovade att förslagen om produktionsstöd kommer med i höstbudgeten. Han ville dock inte i detalj gå in på stödnivåerna.
Region Jönköping arbetar helt olika än Region Halland med biogas. I deras senaste upphandling bestämde man i samråd med kommunerna var biogas skulle användas som bussbränsle. Resultatet blev att 50 % av bussarna ska använda biogas.  I Region Hallands senaste upphandling för Hallandstrafiken med start 2020 var kravet endast förnybart bränsle, vilket har inneburit stark minskning av biogas som bussbränsle. 
Gasdagarna innehöll också en hel del intressanta föredrag om förgasningsteknik. Bland annat har ett företag som heter Cortus Energy byggt en pilotanläggning åt Höganäs AB i Höganäs.
Henrik Andersson