Mobil 1

Markarbeten är igång

Sedan en tid pågår markarbeten för etablering av uppgraderingsanläggningen som ska förädla biogas från LOGP AB till fordonsgas som till största del kommer att pumpas in i trasmissionsledningen och säljas till E.ON Bifor AB. En mindre del kommer att säljas åter som fordonsgas till LOGP AB. Vi kommer även att sälja fordonsgas via en publik mack vid anläggningen. 
Bild från nedläggninga av gasrör från och till LOGP AB

Vägbygge in till anläggningen
Vägbygge in till anläggningen