Mobil 1

Koncession till och med 2061-04-29

Regeringen har beviljat oss tillstånd att bygga och använda en kompressorstation för att leverera fordonsgas, förädlad biogas, till transmissionsnätet för gas. Syftet är att öka andelen biogas i transmissionsnätet vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Svergie.